Det Bergenske Sjømannskor har eksistert siden 2013, men ble først formelt stiftet i 2018. Koret består av ca. 20 aktive, maritimt og sanginteresserte menn hvis formål er å styrke utbredelsen av tradisjonelle sjømannsviser.

Koret har en fast månedlige øving som legges til siste torsdag i måneden. Grunnet varierende antall deltakere avtales møtested fra gang til gang. Styret arbeider imidlertid med å leie en fast lokasjon sentralt i Bergen sentrum.